הפרשים ועיגולים בדוח מע"מ מפורט

דיווח מע"מ מפורט מאפשר העברת סכומים ברמת דיוק של שקל. רמת דיוק הזו גורמת לכך שנדרש ביצוע עיגול בתהליך הפקת דיווח מע"מ מפורט.

על מנת לבצע דיווחים מדויקים ככל האפשר לאורך זמן, המערכת מבצעת את החישובים הבאים.

 1. עיגול כל הסכומים מתבצע כלפי מטה. כך שסכום ההכנסה, התשומה או המע"מ, תמיד יהיה קטן או שווה לסכום המקורי.
  זאת על מנת למנוע מקרים של סך הפרשים שלילי.

 2. נוצרת רשומת L (עסקאות - לקוח לא מזוהה) עבור סך העיגולים שבוצעו בהכנסות חייבות ובהכנסות פטורות.

 3. נוצרת רשומת L (עסקאות - לקוח לא מזוהה) עבור סך העיגולים שבוצעו במע"מ עסקאות.

 4. נוצרת רשומת K (תשומה - קופה קטנה) עבור סך העיגולים שבוצעו במע"מ תשומות.

 5. נוצרת רשומת K (תשומה - קופה קטנה) עבור סך העיגולים שבוצעו במע"מ תשומות.

 6. ההפרשים שנותרו (עד 0.99 ש"ח לכל סוג רשומה), גורמים ליצירת תנועת יומן של "הפרש מדוח מע"מ" שתרשם במנת דיווח המע"מ, עם חשבון מסוג "ביטול יתרות".

זיהוי סטורנו אוטומטי

בתהליך הפקת הדיווח המפורט, המערכת מאתרת תנועות נגדיות (סטורנו) על מנת שלא לנסות לבצע דיווח עבור תנועות אלו, שכן במקרים רבים - לא ניתן לדווח אותן.

האיתור מתבצע על פי פרטי התנועה (אסמכתא 1, אסמכתא 2, תאריך אסמכתא, מספר עוסק), ובנוסף:

 1. התאמה בסכומים, עם הצלבה בין חשבון החובה לחשבון הזכות.

 2. הצלבה בסכומים, עם התאמה בין חשבון החובה לחשבון הזכות.

תנועות שלא ניתן להעביר במע"מ מפורט

דיווח מע"מ מפורט דורש עמידה בכללים מסוימים, ולכן - לא ניתן להעביר תנועות יומן שאינם עומדות בכללים אלו.

 • דיווח מע"מ מפורט אינו מאפשר ביצוע רישום של תנועה שבה סכום המע"מ רשום בסימן נגדי מסכום התנועה, ולכן המערכת חוסמת את הפקת הדיווח במקרה זה.

 • סך העסקאות הלא מזוהות בסכום של עד 5,000 ש"ח, צריך להכיל מע"מ חיובי.

 • סך תשומות קופה קטנה בסכום של עד 300 ש"ח מע"מ, צריך להכיל מע"מ חיובי.

האם מצאת את התשובה שלך?