ניתן לחבר / למזג כרטיסים בכל תיקייה באמצעות יכולת "מיזוג כרטיסים".


בשביל להגיע למסך מיזוג כרטיסים יש צורך להיכנס להגדרות תיקייה/כרטיס, ומשם ל-"מיזוג כרטיסים".המיזוג מתבצע באמצעות השוואה בין הכרטיסים על בסיס שדה מסוים, אותו בוחרים במסך המיזוג.

ניתן להשתמש בשיטה זו לטובת איחוד לקוחות כפולים, מוצרים/שירותים כפולים, או לכל תיקייה שהיא במערכת ה-CRM.

לדוגמה, עבור מיזוג לקוחות/ספקים כפולים, יש להיכנס ל"ניהול לקוחות > פעולות נוספות (...) > הגדרות תיקייה/כרטיס > פעולות נוספות ("...") > מיזוג כרטיסים".

האם מצאת את התשובה שלך?