היא פחות מהירה ומומלצת מקליטת נתונים של לקוחות קיימים במערכת, אבל מילא.

הכירו את הדרך השנייה לקלוט נתונים - ממערכת אחרת.

ניתן לקלוט נתונים ממערכות אחרות בפורמטים של מבנה אחיד, חשבשבת, עצמאית, או באמצעות קבצי אקסל.

הסבר על קליטת תנועות וחשבונות במבנה אחיד »

הסבר על קליטת נתונים בפורמט חשבשבת (תנועות, חשבונות וסוגי תנועות) »

הסבר על קליטת תיק לקוח/ה שלם מתוכנת חשבשבת »

הסבר על קליטת תיק לקוח/ה מתוכנת ריווחית »

הסבר על קליטת תנועות וחשבונות בפורמט עצמאית »

הסבר על קליטת תנועות וחשבונות באמצעות קבצי אקסל »

הסבר על קליטת סוגי תנועות באמצעות קבצי אקסל »

האם מצאת את התשובה שלך?