יכולת טעינת הוראות קבע מאפשרת ליצור הוראות קבע חדשות עבור לקוחות חדשים או לקוחות קיימים. הטעינה מתבצעת באמצעות קובץ אקסל (מומלצת טעינה בפורמט CSV).

על מנת להוריד תבנית לטעינת הוראות קבע ועל מנת לטעון אותה למערכת, יש להיכנס לכאן.

טעינת הוראות קבע עבור לקוחות חדשים

על מנת לטעון הוראות קבע ללקוחות חדשים יש למלא בתבנית את השדות הבאים:

 • שם הלקוח.

 • פרטי כרטיס אשראי (למשלמים בכרטיס אשראי): חודש תוקף כרטיס אשראי, שנת תוקף כרטיס אשראי, מספר כרטיס אשראי, תעודת זהות בעל כרטיס.

 • פרטי בנק (למשלמים בהרשאה לחיוב חשבון - הוראת קבע באמצעות מס"ב): מספר בנק, מספר סניף בנק, מספר חשבון בנק.

 • פרטי מוצר: שם מוצר, תדירות מוצר בחודשים, כמות, מחיר ליחידה.

 • פרטי חיוב: תאריך החיוב הבא.

הערות:

 • לתשומת הלב, אם קיים כבר במערכת לקוח/מוצר עם השם המדויק בו השתמשתם, המערכת תחבר את הלקוח/המוצר בשורה ללקוח/מוצר הקיימים במערכת. במידה ואתם רוצים לטעון לקוחות עם שמות זהים ואתם לא רוצים שיתחברו, ניתן להזין עבורם מזהים חיצוניים להפרדה או בשביל זיהוי עתידי עם המערכת שלכם.

 • שאר הפרטים הינם פרטי רשות. ניתן להשתמש בתאריך סיום על מנת להגדיר את סוף החיובים (בתאריך הסיום כבר לא יכולים להתבצע חיובים).

 • אם ישנן שתי שורות שונות עם אותו שם לקוח בדיוק:
  המערכת תיצור לאותו הלקוח שתי הוראות קבע לפי הפרטים בשורות.
  המערכת תיקח את פרטי הלקוח מהשורה העליונה בתבנית, ותתעלם מנתוני הלקוח בהמשך, פרט לאמצעי התשלום.

 • אם ישנן שתי שורות שונות עם מוצר חדש עם אותו שם מוצר בדיוק, המערכת תיקח את נתוני המוצר מהשורה העליונה בתבנית, ותשתמש בשאר הפרטים לצורך החיוב, מבלי לעדכן את פרטי המוצר.

טעינת הוראות קבע עבור לקוחות קיימים

על מנת לטעון הוראות קבע ללקוחות קיימים, יש להשתמש בשדות הבאים:

 • שם לקוח: על מנת לבחור את הלקוח אליו תשוייך הוראת הקבע. ניתן לבחור את הלקוח גם באמצעות שדה מזהה חיצוני ("מזהה חיצוני" הינו שדה בתוך כרטיס הלקוח. בדרך כלל משתמשים בו כשמייבאים לקוחות ממערכת אחרת).

 • אם כבר קיים אמצעי תשלום, לא חייבים להזין כלום בשדות אמצעי התשלום. אם לא, ניתן להזין את אמצעי התשלום לפי הוראות הטעינה ללקוח חדש.

 • לבחור את המוצר אליו מיוחסת הוראות הקבע, או ליצור חדש.

 • להזין את תדירות החיוב בחודשים, כמות המוצרים והמחיר ליחידה של הוראת הקבע.

 • לבחור תאריך ראשון לחיוב ("תאריך החיוב הבא").

הערות:

 • לא ניתן לעדכן טלפון או דוא"ל ללקוח קיים.

 • לא ניתן לעדכן פרטי מוצר למוצר קיים.

האם מצאת את התשובה שלך?