כל האוספים
המודולים שלנו
דפי תשלום
דפי עזרה
אפשרויות מתקדמות למפתחים בדפי תשלום
אפשרויות מתקדמות למפתחים בדפי תשלום
עודכן לפני יותר משבוע

קבלת מזהה עסקה לבירורים נוספים לאחר סליקה ב-Redirect

מפתחים יכולים להשתמש באפשרות של אינטגרציה מלאה של דף התשלום. האינטגרציה מאפשרת לקבל אישור על ביצוע התשלום, לקבל מידע ולבצע שינויים בתשלום באופן יזום באמצעות API.

תהליך התשלום מתחיל באופן זהה לתהליך התשלום של ההטמעה הפשוטה. ניתן להוסיף אל כתובת דף התשלום גם פרמטרים שונים.

רשימת הפרמטרים שניתן לספק לדף התשלום

 • externalidentifier - פרמטר עם מזהה חיצוני מותאם אישית. המזהה יוחזר בסיום התהליך, ויישמר בתוך פרטי החיוב.

 • price - במידה והמוצר/השירות מוגדר כמוצר/שירות עם סכום פתוח, הפרמטר מאפשר לקבוע את ברירת המחדל לסכום לחיוב.

 • fixedprice - במידה והמוצר/השירות מוגדר כמוצר/שירות עם סכום פתוח, הפרמטר מאפשר לקבוע את הסכום לחיוב ללא אפשרות עריכה בדף התשלום.

 • quantity - כמות ברירת מחדל לרכישה.

 • recurrence - במידה והמוצר/השירות הינו מחזורי, וכמות המחזורים תיקבע ע"י הלקוח/ה, הפרמטר מאפשר לקבוע את כמות המחזורים.

 • fixedrecurrence - במידה והמוצר/השירות הינו מחזורי, וכמות המחזורים תיקבע ע"י הלקוח/ה, הפרמטר מאפשר לקבוע את כמות המחזורים ללא אפשרות עריכה בדף התשלום.

 • name - במידה ושם הלקוח/ה ידוע מראש.

 • emailaddress - במידה וכתובת הדוא"ל של הלקוח/ה ידועה מראש.

 • phone - במידה ומס' הטלפון של הלקוח/ה ידוע מראש.

 • couponcode - הפעלת קופון באופן אוטומטי ללא צורך בהזנת הקופון ע"י הלקוח/ה.

בסיום התשלום, תבוצע הפניה חזרה לכתובת חיצונית (Redirect), וכחלק מההפניה, יועברו פרמטרים נוספים בכתובת (Query), המאפשרים לקבל פרטים מזהים על העסקה שבוצעה.

רשימת הפרמטרים שמוחזרים בכתובת

 • og-customerid - מייצג את מזהה כרטיס הלקוח/ה ב-SUMIT.

 • og-paymentid - מייצג את מזהה התשלום ב-SUMIT.

 • og-paymenttype - מייצג את אופן קבלת התשלום ב-SUMIT. הערכים הנתמכים הם CreditCard (סליקת אשראי), DirectDebit (חיוב מס"ב) או PayPal.

 • og-documentnumber - מייצג את מספר המסמך שנוצר (מספר החשבונית/הקבלה).

 • og-externalidentifier - מייצג קוד חיצוני, אשר הועבר בתחילת התהליך בשדה externalidentifier.

לאחר התשלום, ניתן לפנות ל-API נוסף, על מנת לקבל פרטים נוספים על העסקה ולאמת שהעסקה אכן בוצעה באמצעות קריאת API בין שרת לשרת. כחלק מהקריאה ניתן לקבל את 4 הספרות האחרונות של הכרטיס שאיתו בוצע התשלום, את שם הלקוח/ה ופרטים נוספים אחרים.

אפשרויות נוספות למפתחים

 • הוספת והסרת הוראות קבע ללקוחות קיימים.

 • עדכון כמויות ומחירים להוראות קבע המשויכות ללקוחות קיימים.

אפשרויות אלה רלוונטיות ביותר למפתחי אפליקציות ומנהלי מערכות המבצעות גבייה.
באמצעות API אלו, תוכל לנהל Subscriptions מכל סוג כמעט, בקלות.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?