מודול דפי תשלום מאפשר ליצור הוראות קבע בכרטיס אשראי לצורך גביית תשלומים מחזוריים מלקוחות או תורמים. שימוש באפשרות זו מתאים בעיקר לצורך קבלת תרומות חודשיות קבועות, תשלום דמי חבר/מנוי חודשיים ומכירת שירותים או מוצרים בעלי אופי מחזורי - שכ"ט חודשי, תשלום חודשי לוועד הבית, לגן הילדים וכו'.

כדי לאפשר חיובי הוראות קבע בחנות הוירטואלית וקבלת תשלומים מחזוריים יש להתקין את מודול הוראות קבע אשר אחראי על ביצוע החיובים המחזוריים, על הפקת המסמכים החשבונאיים ושליחתם אל הלקוחות באופן אוטומטי, וכן על פעולות נוספות הקשורות להוראות קבע במערכת.

איך ניתן לגבות תשלומים בהוראת קבע באמצעות דפי התשלום?

על מנת לאפשר גביית תשלומים מחזוריים בהוראת קבע בחנות הוירטואלית יש ליצור דף תשלום לקטלוג המכיל מוצר/שירות מחזורי. ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:

יצירה מהירה של דף תשלום למוצר/שירות מחזורי חדש

 1. נכנסים אל עמוד "דפי תשלום" ולוחצים על "יצירת קישור לתשלום".

 2. במסך שנפתח יש לבחור במוצר/שירות בתשלום חודשי ולהזין שם ומחיר למוצר.

 3. יש לקבוע את מספר התשלומים למוצר (בין 1-60 חודשים) או להותיר ריק למספר מחזורי תשלום בלתי מוגבל.

 4. ניתן לסמן גם כי סכום התשלום ומספר מחזורי התשלום ייקבעו על ידי הלקוח/התורם.

 5. לאחר אישור הפרטים ייווצר קטלוג חדש שיכיל את המוצר/השירות המחזורי שנוצר וכן קישור לדף התשלום.

 6. שימו לב כי יצירת מוצר/שירות מחזורי בדרך זו כוללת מספר מצומצם של הגדרות. ניתן להגדיר פרמטרים נוספים למוצר/שירות המחזורי על ידי לחיצה על החץ לצד שם המוצר בקטלוג ובחירה ב"צפייה במוצר/שירות > עריכה".

 7. את הגדרות הקטלוג (שם הקטלוג, סוג המסמך שיופק לאחר חיוב וכו') ניתן לערוך דרך לחיצה על "הגדרות (לצד שם הקטלוג) > הגדרות הקטלוג".

 8. יצירת דף תשלום בדרך זו תיצור קטלוג חדש בכל פעם עבור כל מוצר/שירות וקישור נפרד לדף התשלום.

יצירת דף תשלום מותאם אישית למוצר/שירות מחזורי וצירופו אל קטלוג קיים

 1. יוצרים מוצר/שירות מחזורי חדש או עורכים מוצר/שירות מחזורי קיים.

 2. תחת "פרטים כלליים" בכרטיס המוצר קובעים את מחיר המוצר ואת מספר מחזורי התשלום הרצוי.

 3. בנוסף ניתן לקבוע טווח מינימום ומקסימום למחיר המוצר/השירות (במידה ובוחרים במוצר/שירות בסכום פתוח), להוסיף תיאור על המוצר/השירות, לצרף תמונות נוספות ועוד אפשרויות עריכה נוספות.

 4. מוסיפים את המוצר אל קטלוג בעמוד דפי תשלום – מאתרים את הקטלוג אליו רוצים לשייך את המוצר ולוחצים על "הגדרות > הוספת מוצר/שירות לקטלוג" > במסך שיפתח בוחרים באופציה "מוצר/שירות בתשלום חודשי" > בשורה העליונה לוחצים על הקישור לרשימת המוצרים הקיימים ובוחרים מתוכה את המוצר הרלוונטי.

 5. המוצר/השירות המחזורי יתווסף אל קטלוג המוצרים ואל דף התשלום המקושר לקטלוג.

פעולות לאחר יצירת קישור לדף תשלום

 1. את הקישור לדף התשלום ניתן להעתיק ולשלוח ללקוחות/תורמים פוטנציאליים באמצעות מייל אישי, לשלוח אל רשימת תפוצה ייעודית באמצעות מודול הפצת מסרים או להטמיע את דף התשלום באתר האינטרנט.

 2. בדף התשלום יזין הלקוח באופן עצמאי את פרטיו האישיים, את פרטי אמצעי התשלום ויאשר את ביצוע החיוב.

 3. המערכת תבצע חיוב של העסקה ותפיק מסמך חשבונאי שיישלח ללקוח.

 4. במקביל ייווצרו באופן אוטומטי כרטיס לקוח (על סמך הפרטים שהלקוח הזין) והוראת קבע על יתרת תשלומי העסקה.

 5. את פרטי הוראת הקבע ניתן לראות בעמוד הוראות קבע, בכרטיס הלקוח (תחת הו"ק) ובעמוד ניהול הכנסות שם ניתן לצפות במסמכים שהופקו בגין הוראת הקבע.

היתרונות ביצירת הוראות קבע באמצעות דפי התשלום

 1. חסכון בזמן ומשאבים ארגוניים – בניגוד ליצירת הוראת קבע ידנית, אשר דורשת יצירת קשר עם הלקוח/התורם, איסוף פרטים (לרבות אמצעי התשלום) והזנת הנתונים במערכת באופן ידני, מאפשרים דפי התשלום למוצרים/שירותים מחזוריים להעביר את האחריות להזנת הפרטים לידי הלקוח/התורם הפוטנציאלי.

 2. מתן גמישות לתורמים בקביעת מספר מחזורי התשלום (במידה ומגדירים כי כמות המחזורים תיקבע ע"י הלקוח/ה) וסכום התשלום (במידה ובוחרים במוצר/שירות בסכום פתוח).

 3. ניהול יעיל של מערך תרומות עבור עמותות וארגונים, תשלומי דמי מנוי/חבר חודשיים ומכירת שירותים או מוצרים בעלי אופי מחזורי.

 4. מגוון אפשרויות להפצת דף התשלום ליחידים ולקהל ייעודי או באמצעות הטעמתו באתר האינטרנט ובפלטפורמות רלוונטיות נוספות.

 5. פעולות אוטומטיות בעת ביצוע החיוב המחזורי – יצירת כרטיס לקוח, כרטיס הוראת קבע והפקת מסמך חשבונאי ושליחתו באופן אוטומטי ללקוח/תורם.

 6. סנכרון מלא עם מודולים נוספים במערכת – ניהול הכנסות, הוראות קבע וסליקת אשראי.

האם מצאת את התשובה שלך?