כמובן.

תוכנת ניהול החשבונות SUMIT רשומה במרשם התוכנות של מס הכנסה.

מוזמנים לבדוק את האישור שלנו* תחת מספר הרישום: 240601.

התוכנה מוצעת בשימוש ללא עלות, עבור הפקת עד 10 חשבוניות/קבלות בחודש. לחצו כאן לפרטים נוספים.

האם מצאת את התשובה שלך?