כל האוספים
כללי ושונות
האם יש לכם אישור תוכנה ממס הכנסה?
האם יש לכם אישור תוכנה ממס הכנסה?

כמובן, מוזמנים להיכנס כדי לראות את תעודת הרישום.

עודכן לפני יותר משבוע

כמובן.

תוכנת ניהול החשבונות SUMIT רשומה במרשם התוכנות של מס הכנסה.

מוזמנים לבדוק את האישור שלנו* תחת מספר הרישום: 240601.

התוכנה מוצעת בשימוש ללא עלות, עבור הפקת עד 10 חשבוניות/קבלות בחודש. לחצו כאן לפרטים נוספים.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?