כל האוספים
ברוכים הבאים!
התחלת עבודה במערכת
התאהבתי. אני רוצה לעבור אליכם, מה אני עושה עם כל המסמכים שהוצאתי עד עכשיו?
התאהבתי. אני רוצה לעבור אליכם, מה אני עושה עם כל המסמכים שהוצאתי עד עכשיו?
עודכן לפני יותר משבוע

בקצרה: כלום.

עד הדו"ח השנתי אפשר לשמור אותם טוב טוב בצד. אם יש לכם פנקסים מודפסים - אתם צריכים לשמור אותם למשך שבע שנים מתום שנת המס בה הם הופקו.

אם הנפקתם מסמכים במערכת דיגיטלית אחרת, אתם יכולים לייצא ממנה את הנתונים ולשמור אותם לצורך הסתכלות עתידית, או לייבא אותם באמצעות מבנה אחיד.
מומלץ להתחיל את המספור של המסמכים אצלנו בצורה שתמשיך את המספור הקודם שלכם, לטובת הסדר הטוב.


הערות חשובות:

  • מומלץ להתחיל לעבוד עם SUMIT בתחילת תקופת דיווח (עוסקים פטורים - זה לא משנה מתי תעברו. עוסקים מורשים, עמותות וחברות - בראשון לחודש).

  • בסוף שנת המס, בדו"ח השנתי יש להתחשב בשתי אסופות המסמכים. גם מ-SUMIT וגם מהשיטה הקודמת.

האם קיבלת תשובה לשאלתך?