נעשה לכם סדר במונחים.

מסמכים - דוגמאות למסמכים הן חשבונית, קבלה, דרישת תשלום, תיעוד הוצאה וכדומה. פירוט מלא נמצא כאן.

חיובים חד פעמיים - החיובים מתחלקים לשני סוגים: (1) סליקות אשראי ו-(2) חיובי מס"ב (פקודות חיוב באמצעות הרשאה לחיוב חשבון).

הוראות קבע - הוראת קבע היא סט ההוראות של המערכת לחיוב לקוח/ה. הוראת קבע תמיד* מייצרת מסמך ומייצרת גם חיוב חד פעמי, אלא אם כן הוראת הקבע מוגדרת על "הפקת מסמך בלבד". חיוב חד פעמי גם הוא תמיד מייצר מסמך.
* אלא אם במפורש הוגדר אחרת ע"י המשתמש בהגדרות המערכת. כלומר, כברירת מחדל תמיד יווצר מסמך לאחר חיוב.

האם מצאת את התשובה שלך?