אחת מהאפשרויות לפעולה בשביל להתחיל לגבות תשלומים מלקוח/ה באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, היא באמצעות טופס הרשאה לחיוב חשבון.

ניתן לקרוא עוד על האפשרויות האלטרנטיביות כאן.

הגדרות לשפה משותפת:

  • משלם - הלקוח/ה או התורמ/ת המעבירים כסף.

  • גובה - הארגון המשתמש במערכת SUMIT לקבלת תשלומים באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (הוראת קבע) מהמשלם.

טופס הרשאה לחיוב חשבון - מה זה ומה עושים איתו?

טופס הרשאה לחיוב חשבון (לפעמים נקרא גם טופס הוראת קבע) הוא הסכם סטנדרטי בנוסח המאושר על ידי הבנק של הגובה.

את הטופס ממלא המשלם, ניתן לראות המחשה בתמונות המצורפות, על הטופס צריך לחתום סניף הבנק של המשלם על מנת לאשר את קבלת הקמת ההרשאה בבנק.

מי מחתים את הבנק על הטופס?

בדרך כלל, נהוג כי המשלם הוא זה שמחתים את הבנק על טופס ההרשאה לחיוב החשבון ושולח העתק לגובה.

ברמת העיקרון הגובה יכול להחתים את הבנק, אך תהליך זה הינו תהליך מסובך ומסורבל ביותר.

צריכים תבנית לטופס הרשאה לחיוב חשבון? הורידו תבנית מעולה כאן »

האם מצאת את התשובה שלך?