הוספתם מס' מוצרים בדף התשלום, אבל סדר המוצרים/השירותים לא תואם למה שרציתם? יש פיתרון לבעיה.

אפשר פשוט להיכנס לעריכת מוצרים/שירותים בקטלוג, לנתק את כל המוצרים, ולהוסיף אותם שוב לפי הסדר הרצוי. אין צורך ליצור את המוצרים מחדש - פשוט בוחרים את המוצרים שכבר יצרתם קודם.

האם מצאת את התשובה שלך?