הדרך הכי קלה לכולם - הקמה אונליין

נכנסים לחשבון הבנק שלכם באינטרנט.

בדרך כלל יש ללחוץ על "עובר ושב" ואז לחפש משהו שקשור ל"הרשאה לחיוב חשבון". מצורפים צילומי מסך מכמה בנקים להמחשה.

בתוך הקמת ההרשאה בבנק יש להזין את מספר המוסד של הארגון (מספר בן חמש ספרות שקיבלתם מהארגון אליו אתם רוצים לשלם).

מספר האסמכתא לא קריטי. אפשר לרשום "123". המספר משמש את הארגון על מנת לזהות מי הקים את ההרשאה לזכותו.

בסוף התהליך הזה מוקמת ההרשאה וניתן להתחיל לחייב אתכם.

מומלץ שתעדכנו את הארגון על כך שהקמתם את ההרשאה, ותשלחו אליו גם צילום מסך של ההרשאה שהוקמה.

הדרך הפחות קלה

אם קיבלתם מהארגון טופס ההרשאה לחיוב חשבון (מצורפת תמונה להמחשה), אתם צריכים למלא את הפרטים בטופס, לגשת אל סניף הבנק בו מתנהל החשבון שלכם, להחתים את הסניף על הטופס ולהעביר לארגון העתק של הטופס החתום על ידי הבנק.

האם מצאת את התשובה שלך?