בברירת המחדל, דפי התשלום הם עבור יחידה בודדת של מוצר/שירות.

ניתן לאפשר ללקוחות לרכוש מספר יחידות באמצעות הגדרה הנמצאת בקטלוג.

ההגדרה נקראת: "תמיכה בבחירת כמות מוצר/שירות".

לתשומת הלב, פתיחת ההגדרה בקטלוג אחד לא תפתח את ההגדרה בקטלוגים אחרים.

האם מצאת את התשובה שלך?