מודול סליקת אשראי מייצר חשבוניות/קבלות בצורה אוטומטית יחד עם הסליקה.

בהגדרות המודול ניתן לבחור את סוג המסמך שייצא בעת הסליקה.

אם רוצים לא להשתמש ביכולת החשבונית האוטומטית, ניתן להגדיר בהגדרות המודול שהמסמכים ייצאו כטיוטות בלבד, ואז ניתן לא להשתמש בהן בכלל (מסמכי טיוטה לא נשלחים ללקוחות).

האם מצאת את התשובה שלך?