כאשר עובדים עם מסמכים מחזוריים במודול הוראות קבע, בברירת מחדל המסמכים מופקים כמסמכים "סופיים". במידת הצורך, ניתן להגדיר כי המסמכים יופקו כמסמכי טיוטה בלבד.

על מנת לעשות זאת, יש להיכנס להגדרות מודול הוראות קבע, ושם לסמן את ההגדרה "הפקת טיוטה במסמכים מחזוריים".

לתשומת הלב, הגדרה זו לא משפיעה על המסמכים שנוצרים אוטומטית בעת חיובי הוראות קבע. על מנת להשפיע על המסמכים שנוצרים כתוצאה מהחיוב, יש להיכנס להגדרות המודול המחייב (סליקת אשראי / חיוב מס"ב).

האם מצאת את התשובה שלך?