ניתן להפסיק ולהמשיך הוראת קבע או מסמך מחזורי בכל שלב.

מאתרים את כרטיס הוראת הקבע בתוך המודול באמצעות שדות החיפוש ולוחצים עליו.

שם ניתן לעצור את הוראת הקבע או להפעיל אותה, באמצעות סימון "V" במשבצת ליד הוראת הקבע הרצויה, לחיצה על "אפשריות נוספות (...) > "הפעלת הוראת קבע / סיום הוראת קבע", בהתאם לפעולה הנדרשת.

לתשומת הלב - בעת הפעלת הוראת הקבע עלולים להיווצר חיובים כפולים, משולשים ויותר מכך, באם הוראת הקבע לא הייתה פעילה לזמן ממושך. הפעלת הוראת הקבע צריכה להתבצע בזהירות עם תשומת לב לתאריך החיוב הבא של הוראת הקבע.

להסבר על עדכון פרטים אחרים בהוראת קבע, לרבות תאריכים, תוקף וסכום »

האם מצאת את התשובה שלך?