בברירת המחדל, מודול הוראות קבע מאפשר יצירת חיובי הוראות קבע על בסיסי חודשי. על מנת לאפשר יצירת הוראות קבע בתדירות שונה (אחת לרבעון, חציון, שנה, שבוע, או מה שתרצו), היכנסו אל "הגדרות > הוראות קבע", תחת "הגדרות מתקדמות", סמנו את התיבה של "תמיכה בבחירת אורך מחזור ידני". לאחר מכן, כשתגדירו את המוצר/השירות המחזורי (תחת "הוראות קבע > מוצרים/שירותיים מחזוריים"), תוכלו לקבוע בעצמכם את אורך המחזור של המוצר/שירות ושל הוראת הקבע עצמה.

האם מצאת את התשובה שלך?