הגדרת אמצעי התשלום נשמרת ברמת הלקוח/ה.

ניתן לעדכן את אמצעי התשלום בעצמכם, או לאפשר ללקוח/ה לבצע את העדכון.

עדכון על ידי העסק

במידה וברצונכם לעדכן אמצעי התשלום עבור הוראות קבע מסוימות, יש לפנות אל כרטיס הלקוח/ה, ודרכו לבצע את עדכון אמצעי התשלום, בלחיצה על כפתור "עדכון" תחת "פרטים נוספים > אמצעי תשלום פעיל".

עדכון על ידי הלקוח/ה

ניתן גם לאפשר ללקוח/ה לבצע את עדכון אמצעי התשלום. ניתן לקבל קישור ייעודי ללקוח/ה, באמצעות פנייה לכרטיס הלקוח/ה, ולחיצה על "קישורים לשליחה ללקוח/ה > עדכון אמצעי תשלום באשראי".

לתשומת הלב, מאחר ואמצעי התשלום נשמר ברמת הלקוח/ה, לא ניתן להגדיר שתי הוראות קבע אשר כל אחת מהן נגבית באמצעות אמצעי תשלום נפרד (לדוגמה - כרטיס אשראי והרשאה לחיוב חשבון).

במקרים כאלו, ניתן להקים לקוח/ה נוספ/ת, עבור אמצעי התשלום השונה.

האם מצאת את התשובה שלך?