כן. בהתאם להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973 , סעיף 12, "ספר תקבולים ותשלומים":
נישום אשר חייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים, כלומר יירשם כל תקבול וכל תשלום במסגרת מערכת חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
גם מי שלא חייב בניהול ספר תקבולים ותשלומים, המערכת בנויה בצורה כזו שמצד אחד היא נוחה מאוד ופשוטה, ומצד שני, התשתית שלה כבר בנויה בצורה שתומכת בדרישות המחמירות של רשויות המס.
אז בעצם - אתם יכולים להיות רגועים!

להסבר מלא על ניהול ספר תקבולים/תשלומים, לחצו כאן.

האם מצאת את התשובה שלך?