המערכת מאפשרת לכם לנהל תוכן קבוע פותח או סוגר, לפי כל סוג מסמך דרך מסך סוגי מסמכים.
בעת יצירת המסמך, אם קיים תוכן קבוע, הוא מופיע תחת "אפשרויות נוספות" בתחתית מסך יצירת המסמך.
ניתן גם לערוך את התוכן עבור כל מסמך ספציפי.
כל זאת נוסף על אפשרות הקלדה חופשית תחת שדה "טקסט חופשי שיופיע על המסמך" ואפשרויות העיצוב השונות של המסמכים במערכת ועל האפשרות להוסיף טקסט שמספר על האפשרות לשלם לכם בהעברה בנקאית לחשבוניות ודרישות תשלום דרך הגדרות ניהול הכנסות.

האם מצאת את התשובה שלך?