כדי לבטל מסמך נכנסים אל מודול ניהול הכנסות, פותחים את המסמך הרלוונטי במצב תצוגה מקדימה ולוחצים על "זיכוי (ביטול / תיקון) המסמך > ביטול המסמך".

ביטול מסמך נדרש כאשר נעשתה טעות כלשהי באחד מן הנתונים במסמך לרבות - תאריך ושפת המסמך, שם הלקוח/ה, המוצרים/השירותים, סכום או סוג המטבע, אמצעי ואופן התשלום או אחוז המע"מ המוגדר במסמך.

ביטול מסמך "מאפס" את המסמך המקורי על ידי יצירת מסמך הופכי זהה (באופן אוטומטי) שאינו ניתן לעריכה לפני הפקתו. לדוגמא – ביטול חשבונית מס/קבלה ייצור חשבונית מס/קבלה זיכוי.

להסבר מפורט על זיכוי וביטול מסמכים במערכת »

האם מצאת את התשובה שלך?