קיימות שתי דרכים עיקריות ליבוא מסמכים למערכת.

יבוא קובץ במבנה אחיד

ניתן לייבא מסמכים קיימים למערכת באמצעות הפקת קובץ במבנה אחיד בתוך מערכת הנהלת חשבונות מקבילה וטעינתו אל SUMIT. שיטת יבוא זו אינה מאפשרת עריכה של המסמכים והם מיובאים אל המערכת על סמך הנתונים המופיעים בקובץ. שיטת יבוא זו מאפשרת מעבר פשוט ומהיר ממערכת הנהלת חשבונות מקבילה והתחלת עבודה מהירה ב-SUMIT.

להסבר מפורט של תהליך יבוא מסמכים באמצעות קובץ במבנה אחיד »

יבוא מסמכים באמצעות קובץ אקסל

בנוסף ניתן ליצור, באופן ידני, מסמכים בתוך קובץ אקסל המותאם לתבנית היבוא של SUMIT ולייבא את הקובץ למערכת. בדרך זו ניתן להפיק מסמכים חדשים בחשבון אולם חשוב להקפיד על הזנה נכונה של הנתונים בקובץ על מנת להימנע מטעויות חשבונאיות ומהפקת מסמכים שגויים.

להסבר מפורט של תהליך יבוא מסמכים באמצעות קובץ אקסל »

האם מצאת את התשובה שלך?