כל המסמכים שמורים במערכת, ועוברים גיבוי נתונים באופן קבוע, כך שאינכם נדרשים בגיבוי נוסף. למרות זאת, קיימות מס' דרכים לבצע גיבוי נתונים באופן עצמאי.

שמירת מסמכים כקבצי PDF

ניתן לשמור את המסמכים שתרצו כקבצי PDF, באמצעות סימון מסמכים במודול ניהול הכנסות ולחיצה על "אפשריות נוספות (...) > שמירה כ-PDF".

גיבוי מסמכים תקופתי

ניתן להשתמש בדוח הורדת מסמכים לתקופה, המאפשר קבלת וקבלת קובץ המכיל את כל המסמכים שהופקו בתקופה מסוימת לתיבת המייל.

יצוא נתונים במבנה אחיד

גיבוי נתונים לתקופה נבחרת על ידי יצוא קובץ במבנה אחיד ושמירתו במחשב. את קובץ הנתונים ניתן להעביר אל רואה החשבון, אל מערכת הנהלת חשבונות מקבילה או לשמור אותו לצרכי גיבוי הנתונים.

האם מצאת את התשובה שלך?