מודול ניהול הכנסות מציע כמה דרכים לשמירת מסמך שהופק במערכת ושליחתו ללקוח/ה:

  1. שמירת המסמך במחשב בפורמט PDF ושליחתו ללקוח/ה באופן עצמאי/יזום.

  2. שליחת המסמך ללקוח/ה ב- Whatsapp! (ווטסאפ).

  3. הדפסת המסמך והעברתו ללקוח/ה באופן ידני.

  4. הגדרת פעולה מועדפת לאחר הפקת מסמך בעמוד הגדרות מודול ניהול הכנסות - שליחה אוטומטית של המסמך לדוא"ל, אישור לפני שליחת המסמך או הגדרה כי המסמך לא יישלח ללקוח/ה.

  5. שליחת מסמכים מרוכזת ללקוח/ה במייל. ניתן לשלוח את כל המסמכים שהופקו ללקוח/ה או מסמכים נבחרים.

ניתן לבדוק האם המסמך נשלח ללקוח/ה דרך מודול דוא"ל יוצא. בנוסף, ניתן לוודא אישור קבלת מסמכים דיגיטליים על ידי הלקוח/ה באמצעות "הפעלת מנגנון אישור קבלת מסמכים" בעמוד הגדרות מודול ניהול הכנסות.

האם מצאת את התשובה שלך?