ניתן להגיע אל עמוד יצירת מוצר/שירות מחזורי במערכת בכמה דרכים:

  1. לוחצים בתפריט הצד על "הוראות קבע > מוצרים/שירותים מחזוריים > יצירת מוצר/שירות מחזורי".

  2. לוחצים על כפתור "הפלוס הכחול בסרגל הצד > יצירת מוצר/שירות מחזורי.

  3. בעת הפקת מסמך או יצירת הוראת קבע בוחרים ב"יצירת מוצר/שירות מחזורי" תחת פירוט מוצרים/שירותים.

לאחר מכן, במסך יצירת מוצר/שירות מחזורי, ניתן להזין את הפרטים הבאים:

  • שם המוצר/השירות המחזורי - זהו שדה חובה ולא ניתן להותירו ריק.

  • מחיר - קביעת המחיר של המוצר/השירות המחזורי. ניתן להותיר שדה זה ריק ולהזין מחיר בעת הפקת מסמך או יצירת הוראת קבע הכוללים מוצר זה.

  • מספר מחזורים – קביעת מספר התשלומים למוצר/שירות מחזורי או השארת השדה ריק למספר מחזורים בלתי מוגבל.

  • טקסט חופשי קבוע - אשר יתווסף למסמך בעת הוספת המוצר/השירות המחזורי.

במידה ומותקן בחשבון מודול דפי תשלום ניתן להוסיף גם מידע הרלוונטי ליצירת הוראות קבע בדפי התשלום.

האם מצאת את התשובה שלך?