כדי לחייב הוראות קבע הממתינות לחיוב יש להיכנס אל מודול הוראות קבע ולבצע את הפעולות הבאות:

  1. לוחצים על "חיוב הוראות קבע ממתינות" בתפריט מימין מתחת ל"הוראות קבע".

  2. קובעים אילו פעולות תבצע המערכת - חיוב הוראות קבע באשראי, הפקת קובץ מס"ב וכו'.

  3. לוחצים על "תצוגה מקדימה" כדי לצפות בהוראות קבע שהמערכת תחייב. ניתן לבטל חיוב של הוראת קבע מסוימת במידת הצורך.

  4. לוחצים על "חיוב הוראות קבע". המערכת תחייב את הוראות הקבע שסומנו.

להסבר מפורט על חיוב הוראות קבע באופן ידני ואוטומטי ב-SUMIT »

האם מצאת את התשובה שלך?