כולנו מכירים את זה.

אחרי דיווח מע"מ ודיווח מקדמות, חשוב לשלוח אל הלקוח/ה את הסכומים, בין אם כדי לקבל אישור סופי לפני התשלום, או פשוט כדי שלא יהיו הפתעות בחשבון הבנק.

כדי להקל על כך, המערכת מציעה באופן אוטומטי לשלוח עדכון אל הלקוחות, מיד לאחר סגירת דיווח מע"מ או דיווח מקדמות.

ניתן גם לבצע את שליחת העדכון באופן ידני, באמצעות לחיצה על על "דיווח מע"מ > היסטוריית דיווחים > לחיצה על הדיווח הרלוונטי > עדכון הלקוח/ה על התשלום".

המערכת מגיעה עם הודעת אוטומטית. במידת הצורך, ניתן לקבוע את ההודעה שתשלח אל הלקוחות באמצעות כניסה את "הגדרות חשבון > הגדרות עסק > הנהלת חשבונות > תבניות טקסטים > תבנית עדכון תשלום לרשויות".

כחלק מההודעה, ניתן להשתמש בפרמטרים הבאים:

  1. {שם המשרד} - שם משרד הנה"ח.

  2. {שם הלקוח/ה} - שם הלקוח/ה כפי שהוא היה מוגדר בניהול לקוחות.

  3. {תקופת הדיווח} - התקופה בגינה נשלח העדכון. לדוגמה: ינואר-פברואר 2022.

  4. {סכום עסקאות חייבות} - סכום העסקאות החייבות בדיווח מע"מ.

  5. {סכום עסקאות פטורות} - סכום העסקאות הפטורות בדיווח מע"מ.

  6. {סכום הכנסות חייבות} - סכום העסקאות בדיווח מקדמות מס הכנסה.

  7. {סכום למע"מ} - סכום התשלום למע"מ.

  8. {סכום למקדמות מס הכנסה} - סכום התשלום למקדמות מס הכנסה.

  9. {סה"כ} - סכום התשלום הכולל למע"מ ולמקדמות מס הכנסה.

האם מצאת את התשובה שלך?