הרבה פעמים שואלים אותנו איך המערכת עוזרת למנוע הקלדה של תנועות כפולות.

קיימות במערכת שתי דרכים לזיהוי תנועות כפולות.

התראה במנה

בעת כניסה למסך מנה, המערכת תצבע בצבע אדום את כל התנועות שהיא מזהה כתנועות כפולות. הסימון מתעדכן בזמן אמת - כך שמיד בעת הקלדת התנועה, המערכת תתריע ותדגיש כי מדובר ככל הנראה בתנועה כפולה.

ההתראה במנה מאתרת תנועות כפולות בתוך המנה עצמה בלבד, ואינה מאתרת תנועות כפולות שהוזנו במנות שונות.

בלחיצה על "פעולות נוספות (...) > בדיקת תנועות כפולות בין מנות", ניתן גם לבצע בדיקת תנועות כפולות בין מנות.

איך המערכת מזהה את התנועות הכפולות?

המערכת מאתרת תנועות בעלות תאריך אסמכתא זהה, סכום זהה בש"ח, וערך דומה בשדה אסמכתא 1/2, על בסיס 4 הספרות האחרונות בשדה (לדוגמה, הערכים 12345678 ו-5678) יזוהו כתנועה כפולה.

בנוסף, בתיקי הנהלת חשבונות כפולה, מתבצעת בדיקה לפי תאריך אסמכתא זהה, כרטיס חשבון חובה/זכות זהה, ו-4 ספרות אחרונות באסמכתא 1/2.

דוח בדיקת תנועות כפולות

כדי להגיע אל הדוח, נכנסים לתיק הלקוח/ה הרלוונטי, ולוחצים על "דיווחים ודוחות > דוחות נוספים". בדוח עצמו בוחרים את התקופה שבה המערכת תאתר את התנועות הכפולות.

בשונה מההתראה במנה, דוח זה הינו חוצה מנות, ומאפשר לאתר תנועות כפולות שהוזנו במנות שונות.

בנוסף לבדיקת הכפילות הקיימת כהתראה במנה, דוח בדיקת תנועות כפולות מאפשר בדיקת תנועות כפולות לפי לוגיקות רבות:

  1. תאריך אסמכתא + 4 ספרות אחרונות של אסמכתא 1/2 + סכום בש"ח.

  2. תאריך אסמכתא + 4 ספרות אחרונות של אסמכתא 1/2 + חשבון חובה/זכות.

  3. אסמכתא 1/2 + סכום בש"ח.

  4. תאריך אסמכתא + אסמכתא 1/2.

  5. חשבון חובה/זכות + אסמכתא 1.

  6. חשבון חובה/זכות + 4 ספרות אחרונות של אסמכתא 1 + שנה.

האם מצאת את התשובה שלך?