רישום חשבונית עצמית תמיד מבלבל את מי שלא רגיל לעשות את הפעולה.

על מנת לרשום חשבונית עצמית במערכת SUMIT, יש לבצע רישום של שלוש תנועות יומן.

(1) תנועת הכנסה כולל מע"מ

רישום תנועת הכנסה רגילה (עם מע"מ במידה ונדרש בעסק).

חשבון חובה - כרטיס חשבון של העסק עצמו (לקוח/ספק).

חשבון זכות - כרטיס חשבון הכנסה.

לתשומת הלב, את תנועת ההכנסה לרוב מייבאים כחלק מניהול הכנסות. את רישום ההכנסה יש לבצע באמצעות יצירת חשבונית מס רגילה, כאשר הלקוח/ה במסמך הינו העסק עצמו.

(2) תנועת הוצאה

רישום תנועת הוצאה רגילה (עם מע"מ במידה ונדרש בעסק). המע"מ מוכר במלואו.

חשבון חובה - כרטיס חשבון הוצאה.

חשבון זכות - כרטיס חשבון של העסק עצמו (לקוח/ספק).

(3) תנועת ביטול ההכנסה ללא מע"מ

רישום תנועה הכנסה (ללא מע"מ).

חשבון חובה - כרטיס הכנסות מחשבונית עצמית.

חשבון זכות - כרטיס חשבון של העסק עצמו (לקוח/ספק).

האם מצאת את התשובה שלך?