רישום תנועות היומן בגין יבוא דורש רישום של ארבעה סוגים של תנועות יומן, בהתאם למסמכים שהתקבלו מהיבואן:

  1. חשבונית לעמיל המכס עצמו.

  2. אגרות שעמיל המכס גובה.

  3. חשבוניות שירות שעמיל המכס רק גובה.

  4. רשימון ייבוא.

חשבונית לעמיל המכס

חשבונית עמיל המכס הינה תנועת הוצאה רגילה לכל דבר (עם מע"מ במידה ונדרש).

חשבון חובה - כרטיס חשבון הוצאות בגין עמילות מכס, וחשבון מע"מ תשומות רגיל.

חשבון זכות - כרטיס חשבון הספק/ית (עמיל המכס).

אגרות שהעמיל גובה

האגרה שהעמיל גובה הינה תנועת הוצאה רגילה, ללא מע"מ.

חשבון חובה - כרטיס חשבון הוצאות בגין אגרות יבוא.

חשבון זכות - כרטיס חשבון הספק/ית (עמיל המכס).

חשבוניות שירות שהעמיל רק גובה

מעבר לשירות שביצע עמיל המכס בעצמו, ישנם שירותים שבוצעו על ידי ספקים אחרים, ועמיל המכס רק גובה עבורם תשלום.

במקרה הזה, יש לייצר הוצאה רגילה עבור הספק הנכון, ולאחר מכן תנועת חו"ז רגילה מהספק לעמיל.

רישום ההוצאה

חשבון חובה - כרטיס חשבון הוצאות (לדוגמה - אחסנה), וחשבון מע"מ תשומות רגיל.

חשבון זכות - כרטיס חשבון הספק אשר נתן את השירות (לא עמיל המכס).

רישום תנועת החו"ז מהספק לעמיל

חשבון חובה - כרטיס חשבון הספק אשר נתן את השירות.

חשבון זכות - עמיל המכס.

רשימון יבוא

רשימון הייבוא כולל את המע"מ עבור המוצרים והעלויות בחו"ל בלבד.

חשבון חובה - כרטיס חשבון מע"מ תשומות יבוא.

חשבון זכות - עמיל המכס.

האם מצאת את התשובה שלך?