על מנת להפיק דיווח מע"מ, תחילה יש להיכנס אל תיק הלקוח/ה, ולאחר מכן ללחוץ על "דיווח מע"מ", תחת הכותרת "דיווחים ודוחות".

במסך הדיווח, המערכת תבחר באופן אוטומטי את התקופה הבאה עליה יש לדווח, בהתאם להגדרות התיק.

ניתן לבחור באחת מארבע שיטות הצגת נתונים:

 1. בחירת תנועות - השיטה המומלצת ביותר.
  בשיטה זו, מוצגות כל העסקאות והתשומות, וניתן לבחור באופן ידני את התנועות שייכנסו אל הדיווח.

 2. בחירת תנועות לדוח מע"מ מפורט
  שיטה זו פועלת באופן דומה לשיטת "בחירת תנועות", אך מציגה גם את סוג הרשומה ואת מספר העוסק שיועברו בדוח המפורט.
  שיטה זו תופיע בתיקים אשר הוגדר בהם כי נדרש דיווח מע"מ מפורט תחת הגדרות התיק.
  קריאה נוספת על דיווח מע"מ מפורט (PCN874) »

 3. פירוט לפי חודשים
  בשיטה זו, יוצג סך העסקאות והתשומות לכל חודש מחודשי הדיווח בלבד.

 4. מצטבר
  בשיטה זו, יוצג סך העסקאות והתשומות לכל התקופה.

לאחר אישור הנתונים, יש ללחוץ על הכפתור "שמירת הדיווח".

בלחיצה יוצגו הנתונים הסופיים לדיווח. לאחר אישור הנתונים הסופיים, תועברו לתיעוד המע"מ שנוצר על מנת שתוכלו לבצע בפועל את הדיווח לרשויות.

כחלק מיצירת הדיווח, יווצרו באופן אוטומטי מספר תנועות יומן:

 1. העברת יתרות בין כרטיס "מע"מ עסקאות" ל"חו"ז מע"מ".
  במידה וחל עיגול סכומים, תבוצע גם העברת יתרות בין כרטיס "מע"מ עסקאות" ל"ביטול יתרות"

 2. העברת יתרות בין כרטיס "מע"מ תשומות" ל"חו"ז מע"מ".
  במידה וחל עיגול סכומים, תבוצע גם העברת יתרות בין כרטיס "מע"מ תשומות" ל"ביטול יתרות"

 3. העברת יתרות בין כרטיס "מע"מ תשומות ציוד" ל"חו"ז מע"מ".
  במידה וחל עיגול סכומים, תבוצע גם העברת יתרות בין כרטיס "מע"מ תשומות ציוד" ל"ביטול יתרות".

דוח מתקן / תיקון דיווח

הסבר כללי על הפקת דוח מתקן ותיקון דיווחים במערכת נמצא כאן »

האם מצאת את התשובה שלך?