המערכת מאפשרת קליטת תנועות וחשבונות בקובץ בפורמט עצמאית.

קובץ זה מכיל את כל התנועות לתקופה, וכן את כל החשבונות שהיו בשימוש, ומאפשר ביצוע טעינה אחת פשוטה לכל המידע.

איך מבצעים קליטת תנועות יומן מתוכנת עצמאית?

הפקת קובץ נתונים מתוכנת עצמאית

  1. לוחצים על "תוכניות שרות > העברה / יצוא > העברה ל-Excel".

  2. בוחרים את הנתונים לייצוא (במרבית המקרים - כל הנתונים ללא הגבלה).

קליטת תנועות היומן אל SUMIT

  1. נכנסים לתיק הלקוח/ה.

  2. תחת הכותרת "יבוא תנועות" בוחרים ב"סוגי יבוא נוספים > יבוא תנועות וחשבונות בפורמט עצמאית".

  3. במסך שנפתח, תוכלו לטעון קובץ אקסל בפורמט ייחודי לתוכנת עצמאית.

  4. לאחר בחירת הקובץ, תוצג תצוגה מקדימה של התנועות והחשבונות לקליטה, ואפשרות לבחירת המנה אליה התנועות יקלטו.

איך מבצעים קליטת סוגי תנועות מתוכנת עצמאית?

תוכנת עצמאית אינה תומכת ביצוא של סוגי תנועות, ועל כן נדרשת פעולה ידנית לטובת הקמת אינדקס סוגי התנועות.

הדרך הקלה ביותר, היא באמצעות "הפקת רשימת כרטיסי חשבון" מתוכנת עצמאית בפורמט PDF, באמצעות לחיצה על "דוחות > דוחות ניהוליים > רשימת כרטיסי חשבון > הדפסה". קובץ זה כולל את כל המידע הנדרש להקמת סוגי התנועות.

לאחר מכן, יש ליצור ולטעון קובץ אקסל לטעינה של סוגי תנועות בפורמט SUMIT »

במידה ומתבצע מעבר של מס' תיקים מתוכנת עצמאית, מומלץ להשתמש באותו קובץ הטעינה לתיקים השונים, שכן רשימת כרטיסי החשבון בתוכנת עצמאית הינה זהה בכל תיקי הלקוחות במרבית המקרים.

האם מצאת את התשובה שלך?