במודול הנהלת חשבונות קיימים ארבעה דיווחים שוטפים (דיווחים שאינם שנתיים):

 1. דיווח מע"מ

 2. דיווח מקדמות מס הכנסה (מ"ה)

 3. דיווח ניכויים (102)

 4. דיווח מקדמות ביטוח לאומי (בט"ל)

על מה נדבר בדף זה?

 1. איך מגדירים לכל הלקוחות שלכם את הדיווחים הנדרשים?

 2. איך בודקים יש דיווח שלא הגשנו והיינו צריכים להגיש?

 3. איך עובדים עם הדיווחים של המערכת?

הגדרת הדיווחים הנדרשים

בתהליך ההקמה של תיקי לקוחות במודול הנהלת חשבונות, ניתן להגדיר את כל ההגדרות הנדרשות של הדיווחים.

במקרה ויש צורך לעדכן את ההגדרות, ניתן לשנות את הגדרות התיק, על מנת להגדיר את הדיווחים הנדרשים בצורה מדויקת.

בשביל לעשות את זה, יש להיכנס אל מודול הנהלת חשבונות, לבחור את התיק הרלוונטי, ובחלק התחתון של המסך לאתר את כפתור "הגדרות תיק".

תחת "הגדרות תיק" ניתן להגדיר (1) את התדירות הנדרשת לדיווח (אם בכלל); (2) את הדיווח הבא שצריך לדווח ו-(3) הגדרה נוספת:

 1. תחת הגדרות דיווח מע"מ ניתן לסמן במידה ויש צורך בדיווח מע"מ מפורט (PCN874)

 2. תחת הגדרות דיווח מקדמות מס הכנסה ניתן לקבוע את אחוז המקדמות.

 3. תחת הגדרות דיווח ניכויים ניתן להגדיר את מספר תיק הניכויים.

 4. תחת הגדרות דיווח מקדמות ביטוח לאומי ניתן להגדיר את סכום התשלום החודשי לביטוח הלאומי.

איתור דיווחים חסרים

כאשר נכנסים למודול הנהלת חשבונות, ניתן לאתר ב"אפשרויות נוספות (...)" את הכפתור "תיקים לדיווח".
בלחיצה על כפתור זה תיפתח רשימת אפשרויות.

האפשרות הראשונה "תיקים לדיווח מע"מ" תציג לכם את רשימת הלקוחות שלכם, לפי מי צריך להגיש מע"מ ומי כבר הגיש. בצורה דומה עובדות האפשרויות האחרות לסוגי הדיווחים האחרים.

עבודה שוטפת עם הדיווחים

האם מצאת את התשובה שלך?