שדות חיפוש הינם שדות שמופיעים בתצוגה מסוימת ונשמרים כחלק ממנה.
שדה חיפוש מאפשר ליצור סינון (פילטר) על הנתונים המוצגים בצורה קלה ונוחה.
ניתן לשמור תצוגה עם שדה חיפוש ריק, שלא מייצר סינונים, או עם שדה מלא, שמייצר סינונים.

האם מצאת את התשובה שלך?