בעת יצירת כרטיס חשבון, ניתן לבחור את הסוג שלו, סוג כרטיס החשבון.

סוג הכרטיס משפיע על אופן התצוגה והחישובים שיבוצעו עבור תנועות שנרשמות לחובת או לזכות כרטיס החשבון. בדף זה נסביר על כל סוגי כרטיסי החשבון במערכת, ונפרט את הסוגים הנדרשים למערכת לעבודה השוטפת.

כרטיסי חשבון נדרשים לדיווחים באמצעות המערכת

כחלק מתהליך הפקת דיווחי מע"מ, מקדמות מס הכנסה, ניכויים ותשלום מקדמות ביטוח לאומי, מתבצע רישום אוטומטי של תנועות יומן.

על מנת לאפשר את רישום תנועות היומן, המערכת דורשת קיום של כרטיסי חשבון בסוגים התואמים לרישום הנדרש.

כל תבניות ברירת המחדל של המערכת כוללות את כרטיסי החשבון כחלק מהתבנית, כדי להקל ולחסוך את הצורך ליצור אותם ידנית.

כרטיסי חשבון נדרשים לדיווח מע"מ

 • מע"מ עסקאות

 • מע"מ תשומות

 • מע"מ תשומות ציוד

 • מע"מ תשומות יבוא

 • חו"ז מע"מ

 • ביטול יתרות - כרטיס אליו מועברות אוטומטית יתרת הכספים שנוצרת מעיגול דיווח מע"מ

כרטיסי חשבון נדרשים לדיווח מקדמות מס הכנסה

 • מקדמות

 • חו"ז מס הכנסה מקדמות

כרטיסי חשבון נדרשים לדיווח ניכויים

 • ניכוי מס במקור ע"י לקוחות

 • ניכוי מס במקור עבור ספקים

 • חו"ז מס הכנסה ניכויים

כרטיסיח שבון נדרשים לדיווח מקדמות ביטוח לאומי

 • ביטוח לאומי

 • חו"ז ביטוח לאומי

רשימת סוגי החשבונות המלאה

 • לקוחות - כרטיסי לקוחות.

 • ספקים - כרטיסי ספקים.

 • קופות / בנקים - כרטיסי חשבונות הבנק והאשראי.

 • הכנסות חייבות - יחושבו לצורכי מע"מ, מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד.

 • הכנסות חייבות ופטורות ממקדמות - יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד.

 • הכנסות פטורות (ממע"מ) - יחושבו לצורכי מקדמות מס הכנסה, רווח והפסד.

 • הכנסות פטורות ופטורות ממקדמות - יחושבו לצורכי רווח והפסד.

 • הכנסות חייבות ממכירת רכוש קבוע - יחושבו לצורכי מע"מ, ויוצגו ברווח והפסד.

 • הכנסות פטורות ממכירת רכוש קבוע - יוצגו ברווח והפסד.

 • הוצאות - יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד.

 • רכוש קבוע (הוצאות רכוש קבוע) - יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד.

 • הוצאות עודפות - יחושבו לצורכי מע"מ ודיווח ניכויים.

 • מקדמות בשל הוצאות עודפות - יחושבו עבור דיווח מקדמות ודיווח ניכויים.

 • ביטולי יתרות - כרטיסים אלה יחושבו לצורכי מע"מ, רווח והפסד, וישמשו עבור ביטול יתרות בעקבות עיגול דיווח מע"מ.

 • מע"מ עסקאות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.

 • מע"מ תשומות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.

 • מע"מ תשומות ציוד - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.

 • חו"ז מע"מ - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מע"מ.

 • מקדמות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות.

 • חו"ז מס הכנסה מקדמות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות.

 • ניכוי מס במקור ע"י לקוחות - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות.

 • ניכוי מס במקור עבור ספקים - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות.

 • חו"ז מס הכנסה ניכויים - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח ניכויים.

 • ביטוח לאומי - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות ביטוח לאומי.

 • חו"ז ביטוח לאומי - כרטיס יחיד המשמש עבור דיווח מקדמות ביטוח לאומי.

 • עודפים - כרטיס להעברות יתרה ועודפים בסוף השנה.

 • חו"ז בעלים - כרטיסי חובה וזכות של בעלים.

 • חו"ז כללי - כרטיסי חובה וזכות כלליים.

האם מצאת את התשובה שלך?