בנינו מערכת מהירה וסופר יעילה להנהלת חשבונות חד צידית (שמאפשרת להתנהל איתה גם במבנה של כפולה).
לא שזה אמור להטריד אתכם, תעבדו כמו שאתם רגילים בחד צידי: סוג תנועה יתנהג כמו סיווג תנועה, וניהול נתונים כמו מספר אסמכתא; תאריך וסכום ועוד, יישארו כמו שאתם מכירים בחד צידי, רק שפתאום העבודה תזרום בכל פעולה.

בחרנו את תיק הלקוח/ה ונכנסנו אל קליטת תנועות

אם אתם לא מכירים את המערכת שלנו, במשפט:

בצד הימני במסך: שולחן העבודה, שבו אנחנו עובדים, מזינים ומתקנים נתונים.

בצד השמאלי במסך: "אפשרויות נוספות (...)" - עוזר לנו לנהל את הנתונים שעליהם אנחנו עובדים.

קליטת תנועות / מסך מנה

הבסיס הוא בדיוק מה שאתם מכירים. מזינים סוג תנועה, מספר אסמכתא, תאריך אסמכתא וסכום. זה הכל.

כל העבודה זמינה עם המקלדת, אנטר עובר בין שדה לשדה ופותח שורה חדשה.

פעולות במסך מנה

נעבור ל"אפשרויות נוספות (...)" - בצד השמאלי של המסך:

  • סגירת מנה - תסגור את המנה ותנעל אותה, אז כדאי להיות בטוחים לפני שסוגרים אותה.

  • עריכת תיאור מנה - בחירת שם למנה שיופיע במסך תיק הלקוח/ה.

  • מחיקת מנה - כמו בסגירת המנה, גם פה כדאי להיות בטוחים. אחרי מחיקת המנה לא תהיה גישה לנתונים.

הוספת עמודות לטבלה

  • הצגת חשבון לקוח/ספק - עמודה למילוי פרטי הלקוח או הספק.

  • הצגת מט"ח - עמודה למילוי פרטי תשלום במטבע זר, שכוללת בחירת המטבע והסכום ששולם.

  • הצגת ניכוי במקור - למילוי הסכום שנוכה בתנועה במקור.

  • מצב הזנה כפולה - מציג פירוט התנועה במבנה של הנהלת חשבונות כפולה.

פעולות נוספות

  • ביקורת צילומי הוצאות - תצוגה של התנועות עם צילומים, כדי לבדוק ולוודא שוב את ההזנה.

  • פירוט התנועות במנה - תצוגה מורחבת של כל התנועות במנה ואפשרות לחיפוש תנועות.

  • הדפסה + שליחת כרטיס בדוא"ל + הורדת כרטיס כ-PDF - בקובץ יופיעו העמודות שמוצגות ברגע השליחה / ההדפסה / הורדה.

האם מצאת את התשובה שלך?