תחום תשלום המסים השוטפים עלול להיות מעט מבלבל עבור בעלי עסקים. בכל הנוגע לניכוי מס חשוב לדעת מה החוקים החלים על העסק וכיצד ניתן לבצע בדיקת ניכוי מס.

מהו ניכוי מס במקור

על פי פקודת מס הכנסה, ניכוי מס במקור היא החובה שיש על הצד המשלם לנכות מהתשלום למוטב את מס ההכנסה, והעברת הסכום שנוכה אל רשויות המס. החובה לתשלום המס היא של המוטב המקבל את התשלום, אך על המשלם חלה החובה לנכות את המס באופן חלקי או מלא. אישור על ניכוי מס במקור, מציין למעשה שאין צורך לנכות מס בזמן ביצוע העסקה, אלא שהמס משולם במסגרת הדיווחים השוטפים למס הכנסה.

ביצוע ניכוי מס

ניכוי המס מבוצע על ידי מוסדות ציבוריים שונים, ולקוחות - מהתשלום שעליהם להעביר לספקים. עבור חברות הוא מבוצע לפי המחזור השנתי. ניכוי מס הוא למעשה מעין תשלום מקדמה של מס המועברת על ידי הצד המשלם למס הכנסה, עבור בית העסק. בדו"ח השנתי למס הכנסה יכול בעל העסק לקבל החזרי מס או לשלם הפרשי מס. הסכום נקבע לפי הפער הקיים בין תשלום המקדמות של העסק למס ההכנסה לאורך השנה, לבין תשלום המס השנתי שהעסק מעביר בהתאם לרווחיו במהלך השנה. ניתן לקבל פטור מלא מניכוי מס במקור, ובדרך זו הצד המשלם לא יידרש לנכות כל סכום מאותה עסקה למס הכנסה.

אחת הדוגמאות למצבים בהם מתבצע ניכוי מס במקור היא ניכוי מס במקור כאשר נדרשים לשלם למי שנותן שירות או מספק מוצר לעסק. מהצד של הספק או נותן השירות, העסק ידרש לנכות מס במקור מסכום התשלום שהוא משלם לאותו ספק. במידה והעסק קיבל מהספק אישור על פטור מניכוי מס במקור הוא לא נדרש לנכות את המס מהתשלום לאותו ספק.

אישור ניהול ספרים

אישור על ניהול ספרים הוא מסמך שניתן מטעם מס הכנסה, ומאשר שהעסק עומד בדרישות החוק ופועל באופן תקין מול רשויות המס. האישור נדרש בדרך כלל מספקים שעובדים עם ארגונים גדולים או גופים ציבוריים. ניתן למצוא ולהדפיס את הטופס הזה באתר מס הכנסה.

כיצד נקבע גובה ניכוי המס

גובהו של ניכוי המס אינו קבוע והוא משתנה מעסק לעסק. קביעת גובה הניכוי נובעת מסוג העסק והיקף ההכנסות שלו. כמו כן, גם להיסטוריה של תשלומי המס של העסק יש חלק חשוב בנושא חובת הניכוי. כך למשל עסק בעל היקף הכנסות גבוה עשוי לשלם סכום מס נמוך או לקבל פטור מלא. עסקים שלא זכאים לקבלת פטור מלא מניכוי מס, יכולים להגיש בקשה להפחית את גובה הניכוי.

בהתאם לחוק, העסקים הנדרשים לבצע ניכוי מס במקור הם רק עסקים בעלי מחזור עסקאות גבוה.

כל בעל עסק אשר מעוניין לבדוק האם הוא נדרש לבצע ניכוי מס במקור ואת גובה ניכוי המס, יכול לגשת לאתר רשות המסים ולצפות בנתונים הספציפיים לעסק.

בדיקת ניכוי מס במקור

לקבלת אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים, ניתן לפנות לאתר רשות המיסים בלחיצה כאן.

להצטרפות למערכת SUMIT, המאפשרת הפקת 10 חשבוניות/קבלות בחודש חינם (עם תמיכה מלאה בניכוי מס במקור), לחצו כאן.

האם מצאת את התשובה שלך?