מודול סליקת אשראי מאפשרת לחייב לקוחות בקלות ונוחות, אבל את המקרים המורכבים יותר, מודול "התאמות אשראי" עוזרת למנוע ולפשט.

אנחנו יודעים איך סליקת אשראי עובדת; אחרי חיוב הלקוח/ה, חברת האשראי מטפלת בכספים (אישור העסקה, משיכת הכסף מכרטיס הלקוח/ה והעברתו לחשבון הבנק שלכם).
אבל מה קורה כשהסכום שמופיע במערכת, הוא לא הסכום שקיבלנו מהלקוח/ה?

למקרים כאלה ממש, יצרנו את מודול התאמות אשראי, שמשווה בין הכספים שנכנסו לבנק בפועל, והכספים שנסלקו, והיא מומלצת רק למשתמשים שמבינים בתחום.

אי התאמות אשראי, איך זה קורה?

לרוב, בגלל שיטות עבודה מורכבות של חברות האשראי (שמעבירות את הכספים בתאריכים שונים מהצפוי), וביטול עסקאות (של הלקוחות או חברות האשראי), למרות שהחיוב הראשון עבר בהצלחה.

הסיבות לאי התאמה בין הסכום במערכת לסכום בבנק:

  • שיטות עבודה של חברות האשראי - שגורמת לזיכוי בתאריכים שונים.

  • הכחשת ביצוע העסקה על ידי הלקוח/ה, ביטול כרטיס האשראי וביטול עסקאות קודמות.

  • בקשה להצגת שובר שלא נענתה (לפעמים חברת האשראי תברר מול בית העסק לפני אישור העסקה והעברת הכספים).

  • כשחברת האשראי לא מאשרת את העסקה.

  • סיבות אחרות שקשורות לחברת האשראי.

לא טיפלתי באי התאמה, מה עכשיו?

הרבה עסקים לא מצליחים לטפל בחיובי אשראי שמצריכים בירור, כי אין להם את מידע הנכון בזמן אמת. כי הנתונים במערכת, לא חופפים לסטטוס החיוב שמופיע אצל חברת האשראי.
אם לא מטפלים באי ההתאמה בזמן, חברת האשראי יכולה לבטל את החיוב, והעסק לא יקבל תשלום על העסקה.

יש מה לעשות :)

אנחנו יודעים לסנכרן את נתוני הסליקה במערכת עם נתוני חברת האשראי (על ידי הרשאת הארגון), ולצמצם את חוסר הוודאות באישור עסקאות שלה. ככה בעצם אפשר לטפל בזמן אמת, בפערים בין סכומי הסליקה לסכום המופקד בבנק, ולקבל מידע על ביטולי עסקאות אשראי.

מודול החזרות חיובים

שולחת עדכונים אוטומטיים לבקשות להצגת שובר, ומתריאה על סליקות אשראי שחברת האשראי ביטלה או עומדת לבטל ולא תעביר עבורן כספים. היא מטפלת במקרים אלה ביעילות ובמהירות, בזכות המידע המאומת שהיא שולחת בזמן אמת ועוזרת להתנהל מול חברת האשראי.

מודול התאמות אשראי

מספקת תמונת מצב בזמן אמת על סטטוס חיובי האשראי, מחברת את נתוני הסליקה במערכת לנתוני חברות האשראי ומשווה ביניהם. כשהיא מזהה חיוב שחברת האשראי לא אישרה חיוב, היא תדאג להתריא לנו. בנוסף, היא מציגה את פירוט עמלות הסליקה שחברת האשראי גובה, פערי התאמות, אישורי יתרות ועוד.

שימוש במודול התאמות אשראי מבטיח שלכל סליקת אשראי במערכת יופק מסמך מתאים, יתקבל אישור מחברות האשראי על העברת הכספים לחשבון, ושהעמלות שהן גובות לא יחרגו מתנאי התקשורת שנקבעו איתן.

האם מצאת את התשובה שלך?